Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

1847-04-22

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1945-01-03

Verbum nobile : opera w jednym akcie

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1915