Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf autora opracowania

rękopis: kopia nieznanego autora

Wędka Feniksany : 4 piosenki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1916-01

rękopis : autograf kompozytora

1916-01

Wejherowo

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1932

rękopis : szkic autora

rękopis : kopia ręką Alszera

1927-04-19

rękopis: kopia nieznanego autora

Wesoło żeglujmy! : na chór męski

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1932-12-06

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : szkic autora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia nieznanego autora

1884-10-21

rękopis: kopia nieznanego autora

Fotokopia autografu

1922-11

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1924-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1948-07-23

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis : autograf kompozytora

1925

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

1947-03-09

druk

-

rękopis: kopia nieznanego autora

1915

Wiesław czyli Wesele Krakowskie : sielanka narodowa w 1 akcie

rękopis: autor niezidentyfikowany

1866

Wiesław : wesele krakowskie

rękopis: autograf ręką L. Łaszewskiego oraz kopie różnych kopistów

1939-01-20

Wiesz co namiętność? : op. 4 nr 4

rękopis: autograf kompozytorki

Winifred i Kessy

rękopis: autor niezidentyfikowany

Wiosna

rękopis: autor niezidentyfikowany

fotokopia autografu

1925-08-06

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1913-12

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany