Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1960

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-03-03

rękopis : autograf kompozytora

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1952-12-07

rękopis: kopia nieznanego autora