Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : autograf kompozytora

Wspomnienie

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1960

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: kopia nieznanego autora

1909-03-03

rękopis : autograf kompozytora

Wśród rozłogów przestrzeni i czasu… : Aforyzm Marka Aureljusza : na chór męski lub kwartet wokalny

rękopis : kopia nieustalonego autora

Wstęp i pieśń Car–dziewicy z groteski Konik Garbusek

rękopis : szkic kompozytora

1950-02-13

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

Wycianaki Krakowskie : Zielony Balonik

rękopis : szkic autora?

Wycieczka : melodia ludowa

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1952-12-07

rękopis: kopia nieznanego autora