Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

Żabi król

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Zabobon : czyli Krakowiacy i Górale : opera polska

rękopis: kopia nieznanego autora

Zabrze : pieśń na czterogłosowy chór męski lub mieszany z orkiestrą symfoniczną

rękopis: autor niezidentyfikowany

1949-09-16

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930

rękopis : kopia nieustalonego autora

Zakwitły krzewy bzów

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

1926-06-26

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-06-25

rękopis: autor niezidentyfikowany

Zapachło wsią i majem… : pieśń na czterogłosowy chór męski

rękopis : autograf kompozytora

1903-06-15

szkic kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1895

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

Zbiór 20 śpiewów kościelnych : na 2, 3 i 4 głosy z towarzyszeniem organów

rękopis : autograf kompozytora

1886-02-17

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1889-05-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1847

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy

Zbiór pieśni. Pieśni świeckie humorystyczne

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1871

Zbiór pieśni

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1902-01-31

Zbiór pieśni

rękopis : szkic autora

1902-12-11

Zbiór pieśni

rękopis : kopia nieustalonego autora

1911-10-22

Zbiór pieśni narodowych

rękopis: autor niezidentyfikowany

1840

Zbiór pieśni patriotycznych i studenckich z melodiami

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1890-03-04

Zbiór pieśni patriotycznych i studenckich z melodiami

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy?

1890-02-13

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1837-09-10

rękopis: autograf kompozytora

1930-03-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

Że

rękopis: autograf kompozytora

1940-08-17

rękopis : kopia nieustalonego autora

Zélis et Valcour : air

rękopis: autor niezidentyfikowany

Zemsta : z poematu J. Słowackiego Jan Bielecki : Kantata na chór, orkiestrę i sola : op. 5

rękopis: oprawiona kserokopia

1907

rękopis : autograf kompozytora

1904-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia z rkp. Tow. Muz. 8299 k. 14

rękopis: kopia nieznanego autora