Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : autograf kompozytora

1930

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1943-06-25

rękopis: autor niezidentyfikowany

szkic kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf kompozytora

1895

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis : autograf kompozytora

1889-05-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis: autograf kompozytora

1847

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia ręką Władysława Nalepy

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1837-09-10

rękopis: autograf kompozytora

1930-03-28

rękopis: kopia nieznanego autora

rękopis: autor niezidentyfikowany

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

Że

rękopis: autograf kompozytora

1940-08-17

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis : autograf kompozytora

1904-09

rękopis: autograf kompozytora

rękopis: kopia z rkp. Tow. Muz. 8299 k. 14

rękopis: kopia nieznanego autora