Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis : kopia niezidentyfikowanego autora

1946

rękopis : kopia nieustalonego autora

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

rękopis: autograf kompozytora

1927-05

rękopis : autograf kompozytora

rękopis: autograf kompozytora

1936

rękopis: autograf kompozytora

1926-06

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

rękopis: autograf kompozytora

1949-04-09

rękopis: autograf kompozytora

1946-09-27

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850