Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

rękopis: autograf kompozytora

rękopis : kopia nieustalonego autora

Życzenie : tercet na alt, tenor, baryton z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany