Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Abośmy to jacy tacy zob. Prosto z najwyższych sfer

Abril 74 zob. Kwiecień 74

Ach Lieb, ich müss nun schieden zob. Rozstanie

Ach co za dzień zob. Co za dzień

Ach czemuż mój Jezus zob. Ach czemuż mój Jezu

Gibson, Don

Ach, ubogi w żłobie zob. Ach, ubogi żłobie

Acinos zob. Czyścica

Addio bel sogno zob. Żegnaj piękny śnie

Adjutancka dola zob. Adiutancka dola

Advertised in Boston zob. Od rana nam powiało

African in Paris zob. Mazzieh

Afternoons in the colour of lemo zob. Popołudnia bezkarnie cytrynowe

Ain’t no sunshine zob. Sen o dolinie