Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Clap Hands zob. No, klaszcz!

Co

Co dusza wyśni

Mirandola

Co ma przeminąć... zob. Co ma przeminąć, to przeminie

Co noc pieśni mi śpiewa wiatr zob. Habanera

Co tam marzyć zob. Piosnka żołnierska

Co to za gwar zob. Pieśń Rykowa

nieznany

nieznany

Co świat daje tobie zob. Weź co chcesz

Krakowiak, Małgorzata

Colours of life zob. Zielony, żółty, czerwony

Come raggio di sol zob. Promień słońca

Commence as I have finished zob. Skończyłem rozpoczynaj

Companys, no és això zob. Przyjaciele, to nie to

Morgan, Michael

Confession story zob. Posła baba do księdza

Bryl, Tomasz

Conga, bonga i cabasa zob. Dance czyli conga, bonga i cabasa

Storball, Donald

Coraz trudniej

nieznany

nieznany

Could never be zob. W Małej Łące

Kuzmin, Vladimir

Coś się dzieje w mej biednej głowie
Coś się stało na murawie?

nieznany

Wise, Fred

Weisman, Ben

Gawlińska, Monika

Crazy world zob. Szalony świat

Creola zob. Wspomnij mnie

Cromwell
Cross the river zob. Gniazdo nad Dunajcem

Crucifixion zob. Ukrzyżowanie

Cry

Glenn, Arthur