Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Ego

Ein Ton zob. Ten jeden ton

Einsamkeit zob. Samotność