Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Gwardia Narodowa zob. Dalej, bracia, do bułata

nieznany

Gwałtu, gwałtu! zob. Gwałtu, gwałtu pastuszkowie

Gwiazda wód zob. Gwiazdo wód

Gwiazdy spadające zob. Porwij mnie

Wirska_K

Münchheimer_Adam

Górale od Żywca zob. Krakowiak

nieznany

nieznany

Góralu od Żywca zob. Krakowiak

nieznany

nieznany

Osyczka, Laura

Bechlerowa, Helena

Głos wdzięczny z nieba zob. Głos wdzięczny z nieba wychodzi

Głowy L. do obrazu Salvadore Dalí zob. Głowy L.