Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Hopaj siupaj zob. List do cara

nieznany

nieznany

Holy angel zob. Anioł wiedział

Ho

nieznany

nieznany

Przytuła, Michał

Demucha, Mirosław

nieznany

Hola! Hola! zob. Hola! Hola! Pasterze z pola

nieznany

Homeward and outward bound zob. Niech wiatr nas gna

Homilia Paschalna Melitona z Sardes zob. Homilia Melitona

Hopla, żyjemy zob. Hopla – żyjemy

Chotomska, Ewa

Gibb, Barry

Gibb, Barry

How to fall zob. Learning