Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Hymn zob. Ave maris stella!

Hymn do Boga Rodzicy zob. Boga Rodzico! Dziewico!

Hymn narodowy zob. Boże, coś Polskę
Hymn Królestwa Polskiego zob. Boże, coś Polskę
Hymn do Boga o zachowanie wolności zob. Boże, coś Polskę
Hymn Sodalicji Mariańskiej zob. Błękitne rozwińmy sztandary
Hymn narodowy zob. Cześć polskiej ziemi, cześć
Huzar i młynarka zob. Na kwaterze

nieznany

Hymn rewolucyjny zob. Marsz Mierosławskiego
Hymn na Kongres Eucharystyczny 1987 zob. Do końca nas umiłował

Hymn „Do pracy!” zob. Do pracy, razem do pracy
Hymn młodzieży katolickiej zob. Hej, do apelu

Asanov, Adam

Asanov, Adam

Hymn Hubalczyków zob. My, partyzanci majora „Hubali”

Huf czołowy

Setny, Jan

nieznany

nieznany

Human zob. Jo cłek wolny

Humbled in love zob. Upokorzona miłością

Hunting high & low zob. Hunting high and low

Hup, stary, hup!

Hurricane zob. Hurry home

Husband inna dream zob. Sen o mężu

Husband the outlaw zob. Mąż zbójca

nieznany

nieznany

Huszt-Marmarosz-Sziget zob. Na nutę Chochoła

nieznany

Huśtawki zob. Huśtawka

Hymn Polski Podziemnej zob. Naprzód, do boju żołnierze
Hymn Armii Krajowej zob. Naprzód, do boju żołnierze

Hymn Górniczy

nieznany

nieznany

Hymn Lecha zob. Kolejorz

nieznany

Hymn Międzynarodowego Związku Studentów zob. Hymn MZS
Hymn Mazowsza zob. W nadwiślańskim grodzie

nieznany

nieznany

Hymn Związku Młodzieży Socjalistycznej zob. Hymn Młodzieży Robotniczej

nieznany

nieznany

Hymn Parasola zob. Pałacyk Michla
Hymn Państwowy zob. Mazurek Dąbrowskiego

nieznany

Hymn narodowy zob. Mazurek Dąbrowskiego

nieznany

Hymn Republiki Francuskiej zob. Marsylianka

Hymn Szkoły Rycerskiej zob. Święta miłości
Hymn do miłości Ojczyzny zob. Święta miłości

Hymn Wileńsko-Nowogródzki oddziałów Armii Krajowej zob. Przebojem iść
Hymn ZHP zob. Wszystko, co nasze
Hymn harcerski zob. Wszystko, co nasze

nieznany

Jachimek, Tomasz

nieznany

Hymn narodowy zob. Hymn za Cesarza

nieznany

nieznany

Hymn strzelecki 1914 r. zob. Hymn strzelecki

nieznany

nieznany

Hymn Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej zob. Hymn ŚFMD

Hymn „Odwetu” zob. Pieśń „Odwetu”

Hécatombe zob. Pogrom

nieznany

nieznany