Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

nieznany

nieznany

Idzie żołnierz zob. Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Idą strzelcy zob. Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Idźmy dalej zob. Czy nas zima mrozi lodem

Idziemy przez lądy zob. Marsz
Ich möchte mich auf Deine Träuen senken zob. Daremne życzenie
Idzie noc zob. Hejnał wieczorny

nieznany

Ich gehe weiter zob. Idę dalej
Ich sin neu geboren zob. Jest taki samotny dom
Ich weiß zob. Ich weiss

nieznany

nieznany

Idzie Maciek, idzie zob. Idzie Maciek

Laskowski, Kamil

Nowicka, Janina

Idzie niebo zob. Idzie niebo ciemną nocą

Idzie wiosna już zob. Zobacz, wiosna przyszła już

nieznany

nieznany

nieznany

Idziemy w jasną... zob. Świetlany krzyż

nieznany

nieznany

nieznany

Idą dzieci

Majewska, Krystyna

Idą żołnierze zob. Idą kołnierze

Idą pancry na „Wujek”

nieznany

Idą skauci łez doliną zob. Marsz skautów

nieznany

Idę, ciągle idę w twoją stronę zob. Rozstanie

nieznany

Idź przed siebie zob. Idź przed siebie, bracie

Idźcie z tym, co macie zob. Idźcie z tem, co macie

If

Więcko, Andrzej

Ifigenia