Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Improwizacya zob. Cztery rzeczy w Polsce słyną

Il giglio zob. Lilja

Ile % duszy zob. Ile procent duszy

Im Sommer zob. W lecie
Im heu zob. Na sianie

nieznany

Imieniny Honoratki

Tarczyńska, Alicja

Jachimek, Tomasz

In

In Sonder Abteilung zob. Oświęcim

In a little while zob. Jeszcze tylko chwila
In a mellow tone zob. Kolorowy ton

In die Ferne zob. W oddali

In my backyard zob. Na moim podwórku
In natali Domini zob. Z Bożego narodzenia

In the Colosseum zob. W koloseum świata

Davis, Mac

Davis, Mac

In the neighborhood zob. Tuż za oknem mym

Ina

Krieger, Robbie

Stelmaczonek, Sławomir

Innocent when you dream zob. Niewinna, kiedy śni
Inny nie będę z tobą zob. Inny nie będę

Inom cie uwidzioł

Inter arma...

International hymn of peace zob. Międzynarodowy hymn pokoju

Mierzejewski, Andrzej

Ira

Monk, Thelonious