Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Iskiereczka zob. Bajka iskierki

nieznany

nieznany

Mentel, Janusz

Badura, Z.

It don’t mean a thing zob. Melodyjka się tuła

It might have been zob. Welcome home, Bóg w dom

Dawes, Charles

Sigmann, Carl

Womack, Bobby

It’s not far to the independence zob. Stąd do niepodległości

Iwan Groźny
Iza