Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Los podchorążego zob. Pieśń szkoły podchorążych

Louloudi zob. Kwiat

Lodger zob. Lokator

Szogun

Coleman, Ornette

Suchanek, Bronisław

Mitchell, Roscoe

Loop of time zob. Pętla czasu

Los

Los

Los

Lot
Lot

Lotnik, skrzydlaty władca świata zob. Marsz Lotników

Lou
Love zob. Z archiwum L

Chrisanthou, Steve

Chrisanthou, Steve

Heyman, Edward

Matson, Vera

Williams, Boris

Smith, Robert

Love you madly zob. Tęsknij za mną

Rodgers, Richard

Rodgers, Richard

Lovers zob. Trochę po sezonie

Allan, Brian

Allan, Brian

Lowlands, lowlands, lowlands low zob. Lowlands low