Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Nähe des Geliebten zob. Bliskość ukochanego
Numerals zob. Cyfry

Nur wer die Sehnsucht kennt zob. Kto zna tęsknotę

Nur du, du eine zob. Ty tylko jedna...

nieznany

Nużmy, wszyscy zaśpiewajmy zob. Nuż my wszyscy

nieznany

nieznany