Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
One Love zob. 28

Oj bida to – bida zob. Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Oj bieda, to bieda zob. Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Ojfn pripeczki zob. Na przypiecku
Ojczyzno ma...

Orzeł Biały zob. Ciężko ranny

nieznany

Ojczyzna zob. Co ojczyzna?

On the fourteenth of February zob. Czternastego lutego

Orzeł biały zob. Do orła

nieznany

Oj, żeglarze, żeglojże zob. Hej, żeglujże

Oj i w polu jezioro zob. Jedzie Jasieńko

Ojcze nasz... zob. Modlitwa
Ojcze z nieba, Boże Panie zob. Ojcze z niebios
Ojczyzna zob. Moja Ojczyzna
Oni
On the good ship Calibar zob. Na statku „Calibar”

On the bank of Vistula zob. Na wiślanym brzegu
Ordery, krzyże, medale zob. Najwyższe odznaczenie
On the north sea holes zob. Niech zabrzmi pieśń

Oj wie kuniu zob. Oj! wie, kóniu

Drogulska, Jadwiga

nieznany

nieznany

nieznany

Oj, popadoj, dyscyku zob. Oj, Siwno juz nadchodzi

Oj, bedziemy i u nos zob. Oj, zniwa juz minyły

Oj, chmielu, chmielu zob. Pieśń o chmielu

Oj, złaśta chyzo z fury zob. Oj, wieziewa powróseł

Oj, chłopy, bierzta kołki zob. Oj, wieziewa powróseł

nieznany

Oj, zimnioki wsadzune... zob. Oj, cosi num sie chmurzy...

Oj, jade jo po siano zob. Oj, dusno dziś od rana

Oj, dusno jest dziś od rana zob. Oj, dusno dziś od rana

Oj, zynaliśmy downi zob. Oj, gospodarzył tutaj

Oj, niedługo sie zmini zob. Oj, jak spojrze na pola

Oj, jedzie wóz drózecko... zob. Oj, słunecko juz wzesło...

Oj, porosłaś, kapusto zob. Oj, jesiń sie juz zblizo

Oj, lato, lato!
Oj, mama

Oj, ni ma to jak sadownikom... zob. Oj, zeby nie tyn sodecek...

Oj, zeby nie tyn sodek... zob. Oj, zeby nie tyn sodecek...

Oj, w kwietniu było sucho zob. Oj, ni ma to jak u nos...

Oj, piele sobie proso zob. Piele sobie proso

Oj, pogody nastały... zob. Oj, pogody nadesły...

Oj, sirpy sie juz zymbio zob. Oj, przepiórecka w zycie

Oj, płynie woda

Oj, rosa gynsto siado zob. Oj, skwarne słuńce było

Oj, ta ciemna nocka

nieznany

Oj, wieczór, wieczorze

Oj, wieha, wołku, wieha... zob. Oj, zwiesna sie zacyno...

Oj, zobocta, dziewuchy zob. Oj, wielko nos gromada

Oj, zaszło słonko

Oj, ziemio, ty ziemio zob. Oj, ziemio

nieznany

nieznany

nieznany

Ojce moje...

Ojciec kraju zob. Wielki mały człowiek

Ojcze nasz który jesteś w niebie... zob. Ojcze nasz

Ojczyzna zob. Pieśń o ojczyźnie
Ojczyzna nasza

Pasternak, Borys

Ojczyznę kochać zob. Wychowanie

Ojczyźnie – wsi – sobie

Oka

nieznany

Okularnicy zob. Piosenka o okularnikach
Okwieciła się dziś ziemia wiosną zob. Pieśń Legionów

On

On

Electric Light Orchestra

Ona
Ona
Ona
Ona

Mur, Mona

One & one zob. One and one

Oni

Madhoo, Nina

Ono
Ono

Op. 85 no 3: w dzień zaduszny zob. W dzień zaduszny

Open Yo cza cza zob. Open yo cha cha

Opened doors of the city zob. Otwarte drzwi do miasta

nieznany

Opowieść dziadkowa o wydarzeniach lubelskich zob. Opowieść dziadkowa o zdarzeniach lubelskich

nieznany

Kat

Orzeł: dumka ukraińska poświęcona pamięci generała hr. Hauke Bosaka zob. Orzeł: dumka ukraińska poświęcona pamięci jenerała hr. Hauke Bosaka