Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Rym cym-cym zob. A jak żołdu nie dostanę

Rzeka zob. Daleka rzeko
Rząd oficjalny zob. Generał Ferreira
Running cormorants zob. Goniąc kormorany

nieznany

Ruszaj się Bruno zob. Nie rozdziobią nas kruki
Russkaja razdolnaja zob. Pieśń rosyjska

nieznany

nieznany

Running away zob. Uciekasz...

Ruta zob. Siałam rutę

nieznany

nieznany

Natschinski, Gerd

nieznany

Różowy balonik

Niewiarowska, Teresa