Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

nieznany

nieznany

Smutna dola zob. Smutna, smutna jest dola ma

nieznany

nieznany

Spiritual zob. Evolution

Slave ho! zob. Hej, gardła przepłukać

Song for father zob. In the cradle of your hands

Smutne intermezzo zob. Intermezzo smutne
Songs about Janosik zob. Janosikowe

Soveł mange o ćhavo zob. Kołysanka

Smutna rzeka zob. Kołysanka o zakopanej broni
Spod Iwangrodu zob. Strzelcy w rezerwie

Smutek pustych plaż zob. Lubię smutek pustych plaż
Spoza gór i rzek zob. Marsz Pierwszego Korpusu

So lasst mich scheinen zob. Nie bierzcie
Skowronek zob. Oracz do skowronka
Song o szczęściu wiecznym zob. Song o oczekiwaniu
Spod igiełek zob. Pieśń przy krosnach
Solidarność blues zob. Polski blues

Skowronecek śpiwa zob. Skowroneczek śpiewa

nieznany

Skrzypek Herzowicz zob. Skrzypek Hercowicz

Moździerski, Zbigniew

Jezierska, Izabela

Kusik, Larry

Sly

Asanov, Adam

Smoszew zob. Tu

Markowitz, Phil

Crudup, Arthur

Crudup, Arthur

Mjörnheim, Håkan

Davis, Miles

Drogulska, Jadwiga

Solidarni zob. Solidarność
Solitude zob. W samotności mej

Som, som, som w stawie rybecki zob. Som w stawie rybecki

Sonet

Czosnowski, Stanisław

Sonet 102 zob. Sonet CII

Sonet 116 zob. Sonet CXVI

Sonet 33 zob. Sonet XXXIII

Sonet 66 zob. Sonet LXVI

Song for boy zob. Song4boys

Songs to aiging children room zob. Starsze dzieci tak jak ja

Sosna

Sosnoweńkie diereweczko zob. Sosnoweńkie dereweczko

Soveł ćhave, soven zob. Śpią moje dzieci

nieznany

Spanisches Lied zob. Śpiew Hiszpański

Sparkjet zob. Strumień iskier

Spectre in the opera zob. Upiór w operze

Spod jawora zob. The source

Spojrza ja w okna

Sposób na nudę

Spotkamy się kiedyś u studni zob. U studni

Spoważnieliśmy panowie

nieznany