Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Ucieczka z więzienia zob. Marzenie żółwia
Uciekła mi przepióreczka zob. Przepióreczka

nieznany

nieznany

nieznany

nieznany

Ucieczka – XX wiek zob. Ucieczka w XX wiek

nieznany

Uczymy się żyć zob. Uczymy się żyć bez końca

nieznany

nieznany