Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka
Zula zob. Danula

nieznany

nieznany

Złamany więzienną katuszą zob. Marsz pogrzebowy

nieznany

Złoty środek zob. Pogodniej
Złamana płyta zob. Płyta z zadrą w sercu
Zur Rosenzeit zob. Róże
Złoto, srebro albo miedź zob. Tango nadziei

nieznany

Mur, Mona

Rodziewicz, Dobrosław

Rodziewicz, Dobrosław

Bartosz

Zwróć w niebo Twe oczy zob. Zwróć w niebo swe oczy!

nieznany

nieznany

Zygmunt – Dzwon

Zło

Jachimek, Tomasz