Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Balans zob. 230 Volt

1998

Beata i BAJM zob. BAJM

1978

1973

1983

1977

1982

Bakszysz zob. Bakshish

1982

1988

1995

1938

1941-06

1982

1980-07

1966

1963

Baskiat zob. Iluminacja

1997

1983

1988

Bayer Full

1957

1989-01

1970-12

1973

Bezdomne psy

Biali W Głowę (Pojebani)

1961

1963

1985

Big Band Českého Rozhlasu

1960

Big Band Czeskiego Radia zob. Big Band Českého Rozhlasu

1960

Big Band W. Pieregorólki zob. Big Band Wiesława Pieregorólki

1968

1973

1970

1976

1988-03

1992-07

1998

1908

1928

1968

1970