Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
Chór Beltono zob. Beltono

1957

1989-01

Cameleon

Cantus

2001-12

1988

1994

1992

1970

1972

1977

1962

1966

2003

Chyba zob. Kabaret Chyba

2007

1952

Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej im. prof. Jana Szyrockiego zob. Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej

1952

Chór Alojzego Zaremby zob. Chór Zaremby

1928

Chór Bogdana zob. Chór Dana

1928

Chór Centralnego Zespołu Wojska Polskiego

Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w Poznaniu

1946

1962

1930

1966

Chór Filharmonii Narodowej

1930

Chór Henryka Warsa zob. Chór Warsa

1930

1932

1956

1932

1939-09

Chór Państwowej Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu zob. Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu

1930

1941

Chór Rosyjski Siemionowa zob. Chór Siemionowa

1930

1941

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem

1902

Chóru Synagogi imienia Małżeństwa Zalmana i Rywki Nożyków zob. Chór Synagogi im. Małżonków Nożyków

1902

1906

1934

1937

Chór męski OKTOICH Cerkwi Prawosławnej św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu zob. Oktoich

1991

2003

1987-03

2000

2000