Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

1972

1977

Stasiek Wielanek & Ela Szaniewska zob. Duet Stela

1971

Słuchajcie zob. Kabaret Słuchajcie

1984

Symfonicy Gdańscy zob. Orkiestra Symfoników Gdańskich

Szukaj, Burz, Buduj zob. SBB

1971-01

Stare Dobre Małżeństwo zob. SDM

1983

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków zob. SKMK

1999

Szela zob. Smugglers

1989

1980

Stowarzyszenie Śpiewacze – Warszawski Zespół Artystyczny VARS CANTABILE im. Arkadiusza Janaszka zob. VARS CANTABILE

1990

1981-02

1988

1968

Sun Ship

1978

2001-11

Svora zob. Tie Break

1980

Swing Session

Swing Workshop

1979

1999