Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka
The Cracow Klezmer Band zob. Cracow Klezmer Band

1997

1979

Teatrzyk Piosenki Satyrycznej „Czyści jak Łza” zob. Czyści jak Łza

1983-02

Tercet Egzotyczny Grupa Wokalna Izabelli zob. Tercet Egzotyczny

The Baggins Group zob. H.D.R.M.

1996

1961

1968

The Boors zob. Kryzys

1978

1981

The Wilanow String Quartet zob. Kwartet Wilanów

1967

The Freshmen zob. Myslovitz

1992

1980

Teenage Love Alternative zob. T.Love

1982-01

2001

Tajne Stowarzyszenie Abstynentów zob. TSA

1980

1962

1968

1990-03

1996

1965

1968

Tercet Wokalny Mikołaja Lewickiego zob. Trio Profesora Mikołaja Lewickiego

1935

1971

2001

2001-01

1930

1932

1986

1989

1977

1981

The Willows zob. The Willows Revival Singers

1981