Hocherman, Mieczysław

Zgłoszenie do artykułu: Hocherman, Mieczysław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Hocherman, Mieczysław

Data urodzenia:

1912

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

1998

Miejsce śmierci:

Palm Beach

Informacje

Kompozytor. Był wszechstronnie utalentowanym muzykiem, grał na saksofonie tenorowym, fortepianie, akordeonie, w późniejszym okresie życia opanował grę na wiolonczeli. Studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W latach około 1932–1935 należał do orkiestry Henryka Warsa. Od 1935 r. do wybuchu II wojny światowej był saksofonistą w Małej Orkiestrze Polskiego Radia, kierowanej przez Zdzisława Górzyńskiego. Skomponował kilkanaście utworów. Przez wiele lat był wiolonczelistą w Bostońskiej orkiestrze Symfonicznej[1].

Bibliografia