Jarkowska, Maria

Zgłoszenie do artykułu: Jarkowska, Maria

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Pieśniarka. Debiutowała w 1899 r. jako chórzystka w zespole operetki Warszawskich Teatrów Rządowych. Występowała m.in w operetkach Jakuba Offenbacha: Orfeusz w piekle (jako Kupido) i w Pięknej Helenie (Orest), poza tym w Zemście nietoperza Johanna Straussa (jako książę Golesco), Manewrach jesiennych Imre Kalmana (Maroszi). Po I wojnie światowej śpiewała w warszawskim teatrze „Wodewil”. Niedługo potem zakończyła karierę. Ludwik Sempoliński określił ją mianem „utalentowanej wodewilistki”[1].

Bibliografia