Myśków, Tomasz

Zgłoszenie do artykułu: Myśków, Tomasz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Gitarzysta. Razem z Grzegorzem Pietrzykiem debiutował z Marylą Rodowicz w 1969 r. jako gitarzysta towarzyszący. Z Marylą Rodowicz występował do 1974 r. Potem pojawiał się w szeregach zespołu Bractwo Kurkowe 1791 oraz z Grupą ABC[2].

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. http://www.archiwumrocka.art.pl/2565,muzyk.html.
Strona internetowa Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 23.01.2012].