Sienkiewicz, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Sienkiewicz, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Autor tekstów, muzyk. Był krewnym Henryka Sienkiewicza. Studiował w konserwatorium w Tiflisie, następnie w Hochschule für Musik w Berlinie oraz w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. Był uczniem Egona Petri‘ego, Józefa Turczyńskiego, Juliusza Wertheima. Początkowo pracował jako akompaniator, m.in. Miry Zimińskiej w „Qui pro Quo”. W 1932 r. uzyskał dyplom na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Jako pianista występował pod pseudonimem Aleksander Dorian. Był autorem publikacji z dziedziny muzyki, pianistą-chopinistą, autorem tekstów piosenek, członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. W 1935 r. wyjechał na tournée zagraniczne, celem propagowania polskiej muzyki w świecie. Kierował m.in. klasą fortepianu w Konserwatorium Klindwortha-Scharwenki w Berlinie. W Warszawie zorganizował ze swymi braćmi – Henrykiem (skrzypkiem) i Edwardem (wiolonczelistą) – „Orkiestrę Braci Dorian”.

Od 1947 r. mieszkał w Brazylii. Był dyrygentem państwowej orkiestry „Radio del Estrado” w Rio de Janerio oraz prowadził szkołę muzyczną. Prawdopodobnie to on był na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych członkiem Orchestra Nationale de Chile w Santiago[1].

Bibliografia