Muzyka Polskiego Odrodzenia: wybór utworów z XVI i poczatków XVII...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Muzyka Polskiego Odrodzenia: wybór utworów z XVI i poczatków XVII wieku Chomiński, Józef Michał (redakcja)
Lissa, Zofia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chomiński Józef Michał, Lissa Zofia

Data wydania:

1953

Miejsce wydania:

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

Infomacje

Utwory podzielone na kategorie:

  • muzyka instrumentalna (organy, klawesyn, lutnia, zespoły instrumentalne);
  • muzyka wokalna (świecka – chór a cappella; religijna – chór a cappella, 3 chóry a cappella, chór z towarzyszeniem instrumentów).