Dla Pani wszystko: fokstrot

Zgłoszenie do artykułu: Dla Pani wszystko: fokstrot

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dla Pani wszystko: fokstrot Tytuł oryginalny: Dla Pani wszystko: fox-trot Daniłowski, Władysław (muzyka)
Włast, Andrzej (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dana Władysław, Włast Andrzej Obsada instrumentalna: fortepian z podpisanym tekstem

Seria:

Nuty Miniaturowe, 858

Data wydania:

1933 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Ignacy Rzepecki

Miejsce druku:

Warszawa: Kooperatywa Pracowników Drukarskich

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1983 : 832/108 (227)

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 21 na 15 cm. Wydany nakładem Ignacego Rzepeckiego. Incipit utworu: Spotkałem ją w kinie pierwszy raz. Na stronie tytułowej widnieje zdjęcie Chóru Dana. Na ostatniej stronie zamieszczono spis walców i bostonów wydanych w tej serii.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.