Trzy erotyki: chór mieszany a cappella

Zgłoszenie do artykułu: Trzy erotyki: chór mieszany a cappella

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Trzy erotyki: chór mieszany a cappella Dobrzański, Tadeusz (muzyka)
Inésda de la Cruz Saadi, Juana (słowa)
Zych, Jan (tłumaczenie)
Strasburger, Janusz (tłumaczenie)
Woroszylski, Wiktor (tłumaczenie)
Bécquer, Gustavo Adolfo (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dobrzański Tadeusz, Bécquer Gustavo Adolfo, Inésda de la Cruz Saadi Juana Obsada instrumentalna: Na chór mieszany a cappella.

Seria:

Polska Literatura Chóralna, 297

Data wydania:

1982

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1983 : 58/6 /3/

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.