Leć pieśni w dal...: podręcznik nauki śpiewu dla kl. 6 szkół pows...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leć pieśni w dal...: podręcznik nauki śpiewu dla kl. 6 szkół powszechnych 3 stopnia Hławiczka, Karol (autor)
Rybicki, Feliks Bronisław (autor)
Wysocki, Stefan (autor)
Piotrowski, Tadeusz (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Hławiczka Karol, Rybicki Feliks, Wysocki Stefan

Data wydania:

1936

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5505 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się ze 126 stron o wymiarach 20 na 14 cm. Ukazał się nakładem wydawcy.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.