Stare Dobre Małżeństwo. Antologia

Zgłoszenie do artykułu: Stare Dobre Małżeństwo. Antologia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Stare Dobre Małżeństwo. Antologia Myszkowski, Krzysztof (wybór tekstów, muzyka)
Żarowski, Ryszard (opracowanie muzyczne)
Sztandera, Marek (fotografie, redakcja techniczna)
Bies, Kataarzyna (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Myszkowski Krzyszof Uzupełnienie: wybór tekstów: Krzysztof Myszkowski; zapis nutowy i funkcje na gitarę: Ryszard Żarowski; zdjęcia: Marek Sztandera; projekt okładki: Katarzyna Bies; redaktor techniczna: Marek Sztandera Obsada instrumentalna: chwyty gitarowe

Data wydania:

2004 (copyright)

Miejsce wydania:

Łódź: Dalmafon

Wydanie:

3

ISBN:

8390846160

Typ publikacji:

antologia

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S66