Aria z XVII wieku: na sopran lub tenor z fort[epianem]

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Aria z XVII wieku: na sopran lub tenor z fort[epianem] Tytuł oryginalny: Arya z XVII wieku: na sopran lub tenor z fort. Stradella, Aleksander (muzyka)
Dobrski, Julian (osoba sprawcza) Oznaczenie autora wg wydawcy: Stradella Aleksander Obsada instrumentalna: Na sopran lub tenor z fortepianem.

Seria:

Echo : zbiór pieśni obcych z towarzyszeniem fortepianu, 2

Data wydania:

1870 (około)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gebethner i Wolff

Miejsce druku:

Warszawa: Władysław Otto

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1962 : 695

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 10 stron. Litografia – Władysław Otto.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.