Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy Świerczek, Wendelin (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Świerczek Wendelin

Część:

Z. 1

Data wydania:

1917

Miejsce wydania:

Kraków: Księża Misjonarze

Miejsce druku:

Drukarnia Związkowa

Typ publikacji:

śpiewnik

Infomacje

„Na Ciebie, kochana młodzieży, zwrócone są dzisiaj oczy całego narodu. Bo gdy wśród huku armat, wśród łez i strumieni krwi Ojczyzna z grobu powstaje, kiedy jutrzenka wolności nam świtać poczyna i kiedy po długiej, męczeńskiej walce duch nasz uciśniony zwycięstwo odnosi, – od Ciebie zależy, jaka będzie przyszłość narodu i czy wolność na zawsze już przy nim zostanie. Pamiętaj, że Ty „skarbem” masz być swej ziemi, że zawsze masz być gotową do obrony „swych gniazd”.

Atoli wiara w Twem sercu tlić się musi niezachwiana – święta Wiara ojców Twoich, wiara w zdolność narodu do samoistnego życia i wiara w ostateczne zwycięstwo... Rozbudź więc w sobie prawdziwy patryotyzm, ukochaj Ojczyznę drogą, wolność ukochaj, – i ziemię świętą Twoją i język ojczysty i zwyczaje narodowe.

Ukochaj i te pieśni, które Ojcowie zostawili Ci w spuściźnie, pieśni nabrzmiałe bólem, przesiąkłe krwią, i pełne łez wylanych nad nieszczęściami Ojczyzny. Z pieśni tych powieje na Ciebie duch minionych walk, duch niezachwianej nadziei i odważnego męstwa.

Wiedz, że w pieśni tkwi dziwna siła i moc, która Cię zdolna rozbudzić, zapalić do czynu i rozniecić w Tobie „świętą miłość kochanej Ojczyzny”.

Pamiętaj na słowa złotoustego Skargi: „Świeccy, gdyby owe stare pieśni „i muzyki o wojnach, zwycięstwach, „i mężnych wojownikach zatrzymywali, mężniejsze by serca mieli”.

Te więc pieśni i muzyki o Ojczyźnie, o zwycięstwach i o mężnych wojownikach ukochaj szczególniej i weź je Sobie za hasło patryotycznego życia, inne zaś piosenki niech Cię bawią i niech w chwilach zasępień będą Ci miłą rozrywką.” – wstęp przejęty bezpośrednio z publikacji, która ukazała się nakładem Księży Misjonarzy.