Galeria polskiej piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Galeria polskiej piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (11)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

German Anna

Galeria polskiej piosenki – Anny German

Yesterday

1999

CD

Jakubczak Ludmiła

Galeria polskiej piosenki – Ludmiły Jakubczak

Yesterday

1999

CD

Koterbska Maria

Galeria polskiej piosenki – Maria Koterbska

Yesterday

1999

CD

Kunicka Halina

Galeria polskiej piosenki – H. Kunicka

Yesterday

1999

CD

Kwartet Warszawski

Galeria polskiej piosenki – Kwartet Warszawski

Yesterday

1999

CD

Majdaniec Helena

Galeria polskiej piosenki – H. Majdaniec

Yesterday

1999

CD

Połomski Jerzy

Galeria polskiej piosenki – Jerzy Połomski

Yesterday

1999

CD

01:07:11

Sobczyk Katarzyna

Mały książę

Yesterday

1999

CD

Stanek Karin

Galeria polskiej piosenki – K. Stanek

Yesterday

1999

CD

Szczepanik Piotr

Żółte kalendarze

Yesterday

1999

CD

Woźniakowski Tadeusz

Galeria polskiej piosenki – Tadeusz Woźniakowski

Yesterday

1999

CD

Więcej...