Zgłoszenie do artykułu: Asturia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Asturia

Autor słów:

Szleyen, Zofia
Dokonała tłumaczenia z języka hiszpańskiego.

Melodia:

ludowa hiszpańska

Informacje

Patriotyczna piosenka Asturii, prowincji Hiszpanii, sławnej ze swych walk wolnościowych. Tutaj podczas strajków górników, lała się krew asturyjskiego ludu w starciach z policją, tutaj w 1934 r. i później w 1963 r. działali słynni „dynamiteros”, używając dynamitu w walce partyzanckiej. Tutaj od 1934 r. rozbrzmiewał głos Passionarii (Dolores Ibarruri) nawołujący do walki o sprawiedliwość.

Ostatnia strofa pieśni, dodana w 1937 r. nawiązuje do straty miasta Oviedo – w czasie walk z faszyzmem[2].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.