Zgłoszenie do artykułu: Asturia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Asturia

Autor słów:

Szleyen, Zofia
Dokonała tłumaczenia z języka hiszpańskiego.

Melodia:

ludowa hiszpańska

Informacje

Patriotyczna piosenka Asturii, prowincji Hiszpanii, sławnej ze swych walk wolnościowych. Tutaj podczas strajków górników, lała się krew asturyjskiego ludu w starciach z policją, tutaj w 1934 r. i później w 1963 r. działali słynni „dynamiteros”, używając dynamitu w walce partyzanckiej. Tutaj od 1934 r. rozbrzmiewał głos Passionarii (Dolores Ibarruri) nawołujący do walki o sprawiedliwość.

Ostatnia strofa pieśni, dodana w 1937 r. nawiązuje do straty miasta Oviedo – w czasie walk z faszyzmem[2].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.