Czy słyszysz co mówię?

Zgłoszenie do artykułu: Czy słyszysz co mówię?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Posłuchaj, co Ci powiem dziś:

Już jesteś niepotrzebna mi!

Już zapomniałem chwile złe –

Zły los i łzy, marzenia, sny...

Już nie zobaczysz nigdy mnie

Powrócisz do mnie tylko w śnie.

Już nawet do tamtego dnia

nie wracasz ty, nie wracam ja.

A kiedyś, gdy spotkamy się –

Dziś jeszcze, jak każdego dnia,

Tęsknimy czasem Ty i ja.

A rano gdy budzimy się

Na innej ulicy i w innym mieście,

Mówimy: to nie pech, że wreszcie

Jesteśmy sobie niepotrzebni.

Już zapomniałem smutne dni,

nie wracam do minionych chwil.

Nie warto przecież, dobrze wiem! –

Czy mam wybaczyć Ci czy nie?

Posłuchaj, co Ci powiem dziś:

Już nie chcę wracać do tych dni.[4]

Wariant 2

Strzałka

Posłuchaj, co Ci powiem dziś:

Już jesteś niepotrzebna mi.

Już zapomniałem chwile te,

Zły los i łzy, marzenia, sny...

Już nie zobaczysz nigdy mnie,

Powrócisz do mnie tylko w śnie.

Dziś jeszcze, jak każdego dnia,

Tęsknimy czasem Ty i ja.

A rano, gdy budzimy się

Na innej ulicy i w innym mieście,

Mówimy: to nie pech, że wreszcie

Jesteśmy sobie niepotrzebni.

Już zapomniałem smutne dni,

Nie wracam do minionych chwil.

Nie warto przecież – dobrze wiem.

Czy mam wybaczyć Ci czy nie?

Posłuchaj, co Ci powiem dziś:

Już nie chcę wracać do tych dni.[5]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Halber, Adam
Czy słyszysz co mówię?, „Angora” nr 36/2010, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2010.

3. 

http://www.angora.pl
Artykuł pochodzi z nr 36/2010.

4. 

Krajewski Seweryn, Gaszyński Marek, Czy słyszysz, co mówię…, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966

5. 

http://czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 20.05.2015].