Zgłoszenie do artykułu: Jej portret

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Naprawdę jaka jesteś,

nie wie nikt,

bo tego nie wiesz

nawet sama ty.

W tańczących wokół

ciemnych lustrach dni

rozbłyska twój

złoty śmiech,

przerwany wpół

czuły gest,

w pamięci składam wciąż

pasjans z samych serc.

Naprawdę jaka jesteś,

nie wie nikt,

to prawda niepotrzebna

wcale mi.

Gdy nie po drodze

będziemy razem iść,

uniosę twój

zapach snu,

rysunek ust,

barwę słów,

niedokończony,

jasny portret twój.

Uniosę go,

ocalę wszędzie,

czy będziesz przy mnie,

czy nie będziesz.

Talizman mój

z zamyśleń nagłych twych

i rzęs,

obdarowany tobą, miła,

gdy powiesz do mnie kiedyś,

wybacz...

przez życie pójdę,

spoglądając wciąż wstecz.

Naprawdę jaka jesteś,

nie wie nikt,

to prawda niepotrzebna

wcale mi.

Gdy nie po drodze

będziemy razem iść,

uniosę twój

zapach snu,

rysunek ust,

barwę słów,

niedokończony,

jasny portret twój.[2], [3]