Zgłoszenie do artykułu: List

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

List

Autor słów:

Bajkowska, Zofia

Autor muzyki:

A. F.

Wykonania poza albumami:

Zimińska-Sygietyńska, Mira

Informacje

List należał do popisowego utworu Izy Kremer, rosyjskiej pieśniarki, która przybyła do Warszawy w roku 1921 na krótko, a została na dłużej, ponieważ występy jej cieszyły się ogromnym powodzeniem. I to nie byle gdzie, bo w sali Filharmonii Narodowej. Kremer wyróżniała się charakterystycznym głosem i mistrzowską interpretacją romansów. Później odnosiła równie wielkie sukcesy w Paryżu, pozostawiając w Warszawie tabuny cygańsko-rosyjskich naśladowczyń. Oczywiście polskie tłumaczenia romansów cygańskich, nawet z tamtej epoki, nie oddają ich języka i nastroju[1].

Bibliografia

1. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 335, 336.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

List.

3. 

List: romans cygański.