Na nutę Chochoła

Zgłoszenie do artykułu: Na nutę Chochoła

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na nutę Chochoła

Miałeś, bracie

Huszt-Marmarosz-Sziget

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Relidzyński, Józef[1], [4]

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander[4]
Napisał 5 zwrotkę utworu.

Melodia:

ludowa Od Krakowa czarny las

Data powstania:

1918

Informacje

Parafraza pieśni Chochoła z Wesela Stanisława Wyspiańskiego (akt 3, scena 37).

por.: Jeziorski Władysław, Śpiewy i śpiewki żołnierskie 1914–1921, Cieszyn, br, (ok. 1921) s. 106 (pt. „Huszt-Marmarosz-Sziget”)[1].

Pieśń została ułożona w 1918 r., a wydrukowano ją w Szczutku. Piątka zwrotka powstała po rozbiciu drugiego korpusu[4].

Bibliografia