Od nocy do nocy

Zgłoszenie do artykułu: Od nocy do nocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (10)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Fazi Quintet Moon Ship

Stawka większa niż… 07

Quazar

1997

CD

Kunicka Halina

Galeria polskiej piosenki – H. Kunicka

Yesterday

1999

CD

Kunicka Halina

Od nocy do nocy

Polskie Nagrania Muza

1991

LP

Kunicka Halina

Od nocy do nocy

Pomaton EMI

2002

CD

Kunicka Halina

Od nocy do nocy

Pronit

1977

LP

Kunicka Halina

Przeboje dni i nocy

Polskie Nagrania Muza

1991

CD

Kunicka Halina

Złote przeboje

GM Records

1999

CD

Osiecka, Agnieszka

Będę czekać

Polskie Nagrania Muza

2003

CD

Różni Wykonawcy

Złote przeboje

GM Records

1999

CD

Wojnowicz Tytus

Ocalić od zapomnienia

Sony Music Entertainment Polska

1997

CD

50:50