Od nocy do nocy

Zgłoszenie do artykułu: Od nocy do nocy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nim las, nim kłos, nim noc dojrzeje,

ktoś wygra los, ktoś porzuci nas.

Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś,

odpłynie w dal biała wieś.

Będziemy snem, zorzą zórz,

morskim dnem, srebrną gwiazdą.

Pokochaj mnie z całych sił,

pokochaj mnie na sto lat,

pokochaj mnie, jak byś był

tak młody, jak był dawniej świat!

Już zielenieje sad po burzy,

nim roztopimy się w podróży,

ty kochaj mnie, kochaj mnie,

od nocy do nocy, aż po noc!

Nim kłos, nim las, nim noc dojrzeje,

masz jeszcze czas, by pokochać mnie.

O, jak to jest, jak to tak,

że więdnie bez, cichnie ptak.

Zegary tak śpieszą się,

biegną dni, biegną noce.

Pokochaj mnie, lesie mój,

kochajcie mnie, ranne mgły,

darujcie mi biały strój,

tak mało już nocy i dni.

Spójrz, zielenieje sad po burzy,

nim roztopimy się, w podróży,

ty kochaj mnie, kochaj mnie,

od nocy do nocy aż po noc![2]