Rock’n’roll na dobry początek

Zgłoszenie do artykułu: Rock’n’roll na dobry początek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wielkie lody ruszyły, disco wreszcie trafił szlag

Zima prawie się zmyła, rock’n’rollem pachnie kraj.

Wszędzie jakby był znów wy duch, nowy luz,

Dobra stara muzyka między nami żyje znów.

Zrób coś też i ty dla rock’n’rolla,

Zrób coś też i ty dla rock’n’rolla.

Głupio byłoby czekać póki dobra passa trwa,

Życie szybko ucieka, nie ma sensu z boku stać.

Jeśli serio chcesz dalej w tym rytmie żyć,

Samo to się nie zrobi, jeśli ty nie zrobisz nic.

Zrób coś też i ty dla rock’n’rolla,

Zrób coś też i ty dla rock’n’rolla.

Wielkie lody ruszyły, ale to nie koniec z tym,

Chociaż licho się skryło, gdzieś po kątach jeszcze śpi.

Otwórz okna i drzwi, cały swój przewietrz dom,

Niech z przeciągiem wyleci stare, zasiedziałe zło.

Disco wreszcie trafił szlag,

Rock’n’rollem pachnie kraj.

Póki dobra passa trwa,

Nie ma sensu z boku stać.[2]

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://www.budkasuflera.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Budka Suflera [odczyt: 23.12.2015].