Zgłoszenie do artykułu: Trzeci Maj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Sto lat temu, w polskiej ziemi

Miłość bratnia splotła wiano

Na skrwawioną skroń, na skrwawioną skroń.

Naród wzgardził myśli złemi,

Jakie złotem w kraju siano,

I odepchnął dłoń i odepchnął dłoń,

Co zabójczy jad z północy

Chciała wszczepić w serca bratnie:

Hańbę przyszłych lat, tak przyszłych lat.

I wprowadzić przy pomocy

Niezgod, złości, w fałszu matnie

Bratniej zgody kwiat, bratniej zgody kwiat.

Lecz daremne wrogów złości,

By zniweczyć prawa święte:

Zniszczyć swobód raj, zniszczyć swobód raj.

Cała ludzkość w potomności

Dzieło swobód rozpoczęte

Uczci w Trzeci Maj, uczci w Trzeci Maj![1]

Bibliografia