ART2 Music ‎

Zgłoszenie do artykułu: ART2 Music ‎

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

ART2 Music ‎

Typ wydawcy:

wydawnictwo

Adres internetowy:

http://www.art2music.pl/

Adres stacjonarny:

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa

Informacje

Utworzony w 2009 r. management artystyczny, agencja koncertowa oraz niezależne wydawnictwo płytowe.

Założycielem jest Paweł Walicki, właściciel i dyrektor zarządzający. Manager Artystów: Wojciech Waglewski i Voo Voo, Fisz Emade Tworzywo, Julia Marcell, Kim Nowak, Pustki, Rebeka, Ballady i Romanse[1].

Bibliografia

1. 

http://www.art2music.pl/
Strona internetowa ART2 Music [odczyt: 20.03.2017].