A. Brzezina

Zgłoszenie do artykułu: A. Brzezina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

A. Brzezina

Antoni Brzezina

Antoni Brzezina i Komp.

Typ wydawcy:

wydawnictwo nut

Informacje

Warszawska oficyna wydawnicza działająca w latach 1822-32, prowadzona przez Antoniego Brzezinę. Posiadała własny zakład litograficzny i drukarnię, którą w 1827 roku odkupiła firma A. Gałęzowski i Komp. Oficyna wydawała przede wszystkim drobne fortepianowe utwory kompozytorów polskich: Chopina, Elsnera, Kurpińskiego, Ogińskiego. Spośród twórców obcych Brzezina publikował utwory Aubera, Webera i Rossiniego – były to jednak jedynie drobne fragmenty z oper w łatwych układach do muzykowania domowego. Od 1828 roku oficyna działała jako spółka wydawnicza Brzeziny i G. Sennewalda pod szyldem Brzezina i Komp. Po roku 1832 Sennewald przejął wydawnictwo, zamykając tym samym historię oficyny Antoniego Brzeziny[2].

Bibliografia

1. Biblioteka Jagiellońska.

2. http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/institutions/text/id/1735.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina [odczyt: 24.07.2010].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.