A. Brzezina

Zgłoszenie do artykułu: A. Brzezina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (20)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Aria z opery Wieszczka Urzela: z orkiestry na fortepiano

A. Brzezina

Mazur wojskowy zjednoczonych dolaków

A. Brzezina

1831

Aria alla pollaca kompozycji Karola Kurpińskiego z opery „Szarlatan” śpiewana przez panią Majerową

A. Brzezina

Cecylia Piaseczyńska: opera w dwóch aktach

A. Brzezina

1829

Litwinka czyli hymn legionistów litewskich: wykonany w Teatrze Narodowym dnia 29 maja 1831 r

A. Brzezina

1831

Śpiewka Fantusiusa z opery Szarlatan

A. Brzezina

1828

Śpiewka Fantusiusa z opery „Szarlatan”: śpiew i fortepian

A. Brzezina

Śpiewka Karmelka z opery „Szarlatan”: śpiew [i] fortepian

A. Brzezina

Taniec polski egzekwowany przez 120 dobranych artystów na balu danym dla Najjaśniejszego Pana przez obiedwie Izby Sejmowe i Radę Stanu skomponowany przez Karola Kurpińskiego i przez niegoż przełożony z całego chóru i wielkiej orkiestry na śpiew jednego głosu z towarzyszeniem forte-pianu: wiersz Lud[wika] Osińskiego i Fran[ciszka] Grzymały

A. Brzezina

Uczucia patrioty: śpiew narodowy z towarzyszeniem fortepianu

A. Brzezina

1831

Witaj Karolu: polonez

A. Brzezina

1827

Śpiew żołnierki nad kolebką dziecięcia: z towarzyszeniem fortepianu

A. Brzezina

1831

Krakowiaki ofiarowane Polkom

A. Brzezina

4 wiwaty: mazurek

A. Brzezina

Mazurek do śpiewania z towarzyszeniem forte – pianu

A. Brzezina

1830

Pożegnanie: śpiew z towarzyszeniem fortepianu

A. Brzezina

1827

Pieśń narodowa na nutę „Jeszcze Polska nie zginęła”

A. Brzezina

1831

Piosneczka z opery „Kopciuszek”: z towarzyszeniem fortepianu

A. Brzezina

1829

Trzy śpiewy z towarzyszeniem fortepianu: skomponowane przez Stefaniego, Kratzera i Nideckiego

A. Brzezina

Trzy śpiewy z towarzyszeniem fortepianu

A. Brzezina

Więcej...
Bibliografia

1. 

Biblioteka Jagiellońska.

2. 

http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/institutions/text/id/1735.
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina [odczyt: 24.07.2010].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.